Menu

خط مشی مدیریت یکپارچه

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

IMS-SP_MD001

شرکت فناوری بن یاخته های رویان در سال 1384 با هدف حفظ و نگهداری سلول های بنیادی خون بند ناف تاسیس گردید. این شرکت با استعانت از خداوند متعال و در راستای ارتقاء کیفیت و رضایت مشتریان خود و به کار گیری جدیدترین فناوری های روز دنیا و استقرار و نگهداری و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مشتمل بر سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2008، سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO 14001:2004 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد OHSAS 18001:2007 و همچنین نظام جامع مدیریت ارتباط با مشتریان مشتمل بر استاندارد های ISO 10002:2014, ISO 10001:2007, ISO10004:2012 موارد ذیل را به عنوان رئوس خط مشی خودانتخاب نموده است:

  • تلاش در جهت بهبود ارائه خدمات در راستای ارتقای رضایت خدمت گیرندگان با استفاده از خلاقیت و نوآوری کارکنان و ارائه آموزش های نظام مند، مناسب، مستمر و موثر در زمینه های مهارت های شغلی و ارتباطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و جنبه های زیست محیطی
  • توسعه و بهبود فعالیت ها فرآیند ها و خدمات شرکت در کلیه مراکز و نمایندگی های سطح کشور
  • تلاش مستمر در برقراری ارتباط موثر با مشتریان و ذینفعان و نیز پایش و اندازه گیری رضایت ایشان به منظور شناسایی دقیق نیازها و انتظارات و ارتقاء سطح رضایتمندی ایشان
  • تعهد به رسیدگی اثر بخش، مسئولانه و شفاف به شکایت مشتریان
  • مدیریت مطلوب منابع در بجهت بهره وری
  • اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه نسبت به اقدامات اصلاحی
  • حفظ و بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان، تامین کنندگان، مراجعه کنندگان، از طریق شناسایی خطرات قابل پیش بینی و حصول اطمینان از اجرای ساز و کارهای مناسب با تاکید بر اصل پیشگیری
  • ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و برآورده نمودن تعهدات قانونی در قبال محیط زیست، از طریق شناسایی مستمر جنبه های زیست محیطی و حصول اطمینان از اجرای ساز و کارهای کنترلی یا پیشگیرانه مناسب
  • تعهد و تبعیت از کلیه قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای و الزامات زیست محیطی و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و سلامت شغلی برای دست یابی به محیطی ایمن، شاداب و با طراوت

از آنجا که نگهداری و بهبود این سیستم نیازمند مشارکت جدی تمامی کارکنان می باشد. مدیریت ضمن اعلام تعهد به بهبود مستمر از درک اهداف و اصول فوق توسط کلیه کارکنان اطمینان حاصل نموده، و اجرا و خط مشی سیستم را تحت مراقبت داشته و به طور منظم آن را بازنگری می نماید.