Menu

نظرسنجی

نظرسنجی

نظرسنجی از مشتریان

عضو محترم بانک خون بندناف رویان؛

ارزيابي شما از خدمات ما در حوزه مختلف به ما، در شناسایی نقاط قوت و نیازمند بهبودمان یاری می رساند، لذا برای ارتقای خدمات خود به به نظرات ارزشمند شما نیازمندیم.

لطفا با انتخاب از 1 ستاره (بسیار ضعیف) تا 5 ستاره (بسیار خوب) امتیاز خود به هر سوال را مشخص نمایید.

Loading
  • اطلاعات پایه