Menu

دستاوردها و افتخارات

آزمایشگاه پردازش

آزمایشگاه پردازش

اصلی‌ترین مرحله از فرآیند ذخیره‌سازی سلول‌های‌بنیادی‌خون‌بندناف پس از انتقال نمونه، انجام جداسازی سلول‌های بنیادی با دو روش دستی و اتوماتیک (سیستم سیپکس) است. فرآیند جداسازی سلول‌های‌بنیادی‌خون‌بندناف در آزمایشگاه پردازش، پس از بررسی اولیه نمونه خون دریافتی (از نظر وزن، حجم و تعداد سلول اولیه و تایید قابلیت فریز یا فسخ قرارداد) صورت می‌پذیرد. بررسی آمار سال‌های گذشته، نشان‌دهنده افزایش میانگین ریکاوری سلول‌های ذخیره شده است که از مهمترین شاخص های کیفی به‌شمار میرود. این شاخص از 74.3 درصد در سال 90 به 84 درصد در سال 1400 رسیده‌است. از دلایل بهبود این شاخص، می‌توان به کاهش زمان جمع آوری نمونه تا شروع فرآیند جداسازی، ارتقا کیفیت عملکرد خونگیران، بهبود کیفیت نمونه‌های ورودی، به روزرسانی تجهیزات و روش‌های جداسازی استفاده شده و افزایش مهارت و تجربه پرسنل شاغل در این بخش اشاره کرد.

آزمایشگاه HLA

آزمایشگاه HLA

تعیین شاخص های ژنتیکی سطحی سلول (HLA) به این منظور انجام می‌شود که بتوان از اطلاعات جمع‌آوری شده در آزمایشگاه، برای یافتن نمونه‌ای مناسب برای انجام پیوند سلول‌های بنیادی خون بندناف استفاده کرد. شاخص‌های ژنتیکی پس از تعیین، در بانک اطلاعات HLA ذخیره‌سازی و نگهداری می‌شوند. تا کنون در بانک HLA شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان، اطلاعات نزدیک به 97 هزار نمونه ذخیره‌سازی شده‌است که در نوع خود در سطح منطقه بی‌نظیر است. بدیهی است هر‌قدر، تعداد نمونه ثبت شده در این بانک بیشتر باشد، شانس یافتن نمونه مناسب برای پیوند نیز بیشتر خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که بر روی هر سلول، 6 جایگاه آنتی ژن وجود دارد که برای انجام پیوند در فرد دهنده و گیرنده، تطابق این 6 جایگاه آنتی ژنی است. اطلاعات ثبت شده در این بانک کاملا محرمانه بوده و با توجه به اینکه نمونه‌ها در مالکیت خانواده‌ها است، برای هرگونه استفاده از اطلاعات HLA و در نهایت تصمیم برای پیوند، حتما رضایت‌نامه کتبی از خانواده دریافت خواهد شد.

آزمایشگاه سرولوژی
 

آزمایشگاه سرولوژی

به منظور بررسی و اطمینان از سلامت خون بندناف، بر اساس استانداردهای جهانی تست‌های عفونی بر روی نمونه انجام می‌شود تا از انتقال عوامل عفونی به فرد گیرنده سلول‌های بنیادی جلوگیری شود. آزمایش‌های عفونی عبارتند از: HBS.Ag, Anti-HBC, Anti-HBS, CMV (IgG,IgM), HCV.Ab, HIV PCR, HCV PCR, HTLV, RPR.

آزمایشگاه فلوسایتومتری
 

آزمایشگاه فلوسایتومتری

در این آزمایشگاه، بررسی مارکرهایی که توسط سلول‌های بنیادی بیان می‌شوند (CD34+ و CD45+) و همچنین تعیین تعداد دقیق (شمارش مطلق) و کارایی (Viability) از تکنیک فلوسایتومتری استفاده می‌شود.

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی

اطمینان از سلامت نمونه خون بندناف وعاری بودن آن از هرگونه آلودگی میکروبی به طور جدی مورد توجه بخش کنترل کیفی است. این بررسی در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می‌شود و در صورتی‌که آلودگی نمونه با عوامل میکروبی بیماری‌زا به اثبات برسد نمونه از پروسه فریز خارج می‌شود. مهمترین علت آلودگی میکروبی، آلودگی حین انجام خونگیری از بند‌ناف در اتاق زایمان است که خوشبختانه با آموزش‌های مداوم کارشناسان خونگیری، از آلودگی به میزان قابل توجهی کاسته شده ‌است.

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه

همگام با پژوهش‌های پیش‌رو در زمینه سلول‌های بنیادی، به منظور کارآمدی مطلوب پیوند سلول‌های‌بنیادی‌خون بندناف، تعداد قابل توجهی از تحقیقات برای شناسایی ظرفیت خون بندناف در زمینه طب ترمیمی در حال انجام است. در حال حاضر این واحد در حال انجام مطالعات بر روی تکثیر این سلول‌ها در آزمایشگاه به منظور بهره‌وری بیشتر از نمونه‌های ذخیره شده است. بدون شک، با رشد عرصه سلول‌درمانی و طب ترمیمی، کاربردهای بالینی خون بندناف نیز رو به افزایش خواهد داشت. وظیفه این شرکت، انجام پروژه‌های طرح ریزی شده در سازمان در راستای بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری است.