هزینه ذخیره‌سازی و نگهداری

هزینه ذخیره‌سازی و نگهداری نمونه خون بند ناف

از ابتدای فروردین 1397، هزینه نگهداری نمونه خون بند ناف در سال اول به همراه آزمایشات اولیه که بر روی نمونه خون بند ناف انجام می شود به صورت ذیل اعلام می‌گردد:

شهر تهران:
 • هزینه عقد قرارداد بدون  انجام آزمایش HLA، 29,000,000 ریال
 • هزینه عقد قرارداد با انجام  آزمایش HLA، 32,000,000 ریال
 
شهرهای دارای دفاتر نمایندگی:
 • هزینه عقد قرارداد بدون انجام آزمایش HLA، 000, 840, 25 ریال
 • هزینه عقد قرارداد با آزمایش HLA، 000, 840, 28 ریال 
 • حق دفتر نمایندگی 000, 160, 3 ریال
 
 
 
فسخ قرارداد:

در صورت فسخ قرارداد به دلیل حجم و کانت پایین مبلغ 2,500,000 ریال فقط از قراردادهای تهران کسر و الباقی هزینه عودت می‌گردد. بنابراین در شهرستان‌ها بابت فسخ قرارداد مبلغی بجز حق دفتر نمایندگی از مشتری کسر نخواهد شد.

تخفیف:

در صورتی که بخواهید خون بندناف فرزند دو قلوی خود را تا آخر سال 1397 ذخیره سازی کنید، بانک خون بندناف رویان تخفیف عقد قرارداد به شرح زیر در نظر گرفته است:

 • تخفیف قل دوم قراردادهای منعقده در تهران مبلغ 6.525.000 (شش میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار) ریال است .
 • تخفیف قل دوم قراردادهای منعقده در مراکز استان ها مبلغ 6.000.000 (شش میلیون) ریال است .

اگر برای ذخیره سازی خون بندناف فرزند اولتان اقدام کرده اید و قصد دارید خون بندناف فرزند دومتان را تا آخر سال 1397 ذخیره سازی کنید، شامل تخفیف بانک خون بندناف رویان به شرح زیر می شوید:

 • تخفیف فرزند دوم قراردادهای منعقده در تهران مبلغ 3.915.000 (سه میلیون و نهصد و پانزده هزار) ریال است .
 • تخفیف فرزند دوم قراردادهای منعقده در مراکز استانها مبلغ 3.640.000 (سه میلیون و ششصد و چهل هزار) ریال است .
 
هزینه ذخیره سازی
 
هزینه ذخیره سازی

شارژ سالیانه

از سال دوم مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال (1.400.000 ریال) با احتساب نه درصد مالیات بر ارزش افزوده هزینه شارژ سالیانه و نگهداری نمونه خون بندناف در بانک خون بندناف رویان می باشد که از خانواده دریافت خواهد شد.

امکان پرداخت شارژ 5 ساله و 10 ساله:
از ابتدای سال 1395 امکان پرداخت شارژ سالیانه به صورت 5 ساله و 10 ساله جهت اعضای محترم بانک خون بندناف رویان فراهم شده است که به شرح ذیل اعلام می شود:

 
 • هزینه نگهداری پنج سال : 5.600.000 ریال
 • هزینه نگهداری ده سال : 10.850.000 ریال
 • لازم به توضیح است اعضایی که دارای بدهی معوقه باشند هزینه های نگه داری 5 ساله و 10 ساله شامل معوقات می شود.