دات نت نیوک

هزینه ذخیره‌سازی و نگهداری

هزینه ذخیره‌سازی و نگهداری نمونه خون بند ناف

از ابتدای فروردین 1395، هزینه نگهداری نمونه خون بند ناف در سال اول به همراه آزمایشات اولیه که بر روی نمونه خون بند ناف انجام می شود به صورت ذیل اعلام می‌گردد:

شهر تهران:
  • هزینه عقد قرارداد بدون درخواست انجام آزمایش HLA واریز به حساب شرکت 21,350,000ریال
  • هزینه عقد قرارداد با درخواست انجام آزمایش HLA واریز به حساب شرکت 25,750,000 ریال
 
شهرهای دارای دفاتر نمایندگی:
  • هزینه عقد قرارداد بدون درخواست انجام آزمایش HLA واریز به حساب شرکت 18,930,000 ریال
  • هزینه عقد قرارداد با درخواست انجام آزمایش HLA واریز به حساب شرکت 000, 330, 23 ریال
  • حق الزحمه دفتر نمایندگی مبلغ 2.420.000 ریال می باشد که از سوی دفتر نمایندگی دریافت می شود.
 
 
فسخ قرارداد:

در صورت فسخ قرارداد به دلیل حجم و کانت پایین مبلغ 2,200,000 ریال فقط از قراردادهای تهران کسر و الباقی هزینه عودت می‌گردد. بنابراین در شهرستان‌ها بابت فسخ قرارداد مبلغی بجز حق دفتر نمایندگی از مشتری کسر نخواهد شد.

 
هزینه ذخیره سازی
 
هزینه ذخیره سازی

شارژ سالیانه

از سال دوم مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (1.200.000 ریال) با احتساب نه درصد مالیات بر ارزش افزوده هزینه شارژ سالیانه و نگهداری نمونه خون بندناف در بانک خون بندناف رویان می باشد که از خانواده دریافت خواهد شد.

امکان پرداخت شارژ 5 ساله و 10 ساله:
از ابتدای سال 1396 امکان پرداخت شارژ سالیانه به صورت 5 ساله و 10 ساله جهت اعضای محترم بانک خون بندناف رویان فراهم شده است که به شرح ذیل اعلام می شود:

 
  • هزینه نگهداری پنج سال : 4.800.000 ریال
  • هزینه نگهداری ده سال : 9.300.000 ریال
  • لازم به توضیح است اعضایی که دارای بدهی معوقه باشند هزینه های نگه داری 5 ساله و 10 ساله شامل معوقات می شود.
طراحی سایت، طراحی وب سایت