اخبار

اخبار

مطالب موجود برای 'دانشگاه تا بازار'
اولین رویداد فناورانه «از دانشگاه تا بازار» برگزار شد
 

اولین رویداد فناورانه «از دانشگاه تا بازار» برگزار شد

چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401 - 09:44

شرکت فناوری بن یاخته های رویان در اولین رویداد فناورانه "از دانشگاه تا بازار" به...