اخبار

اخبار

مطالب موجود برای 'داستان رویان»'
امثال دکتر آشتیانی را به عموم مردم معرفی کنید!
 

امثال دکتر آشتیانی را به عموم مردم معرفی کنید!

شنبه، 24 اردیبهشت 1401 - 09:50

عضو پژوهشکده رویان و مدیر بانک خون بند ناف رویان در رونمایی از کتاب «داستان رویا...