اخبار

اخبار

یکشنبه 22 مهر 1397
تعداد بازدید: 653
تعداد نظرات: 0

تقدیر از دفاتر و کارشناسان برتر استانی شرکت فناوری بن یاخته های رویان

تقدیر از دفاتر و کارشناسان برتر استانی شرکت فناوری بن یاخته های رویان
در هفتمین نشست سالانه مدیران دفاتر نمایندگی سراسر کشور، دفاتر نمایندگی برتر، کارشناسان برتر و نمایندگی‌های برتر در ثبت نام قراردادهای الکترونیکی معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش روابط عمومی، براساس بررسی‌ها و دسته بندی‌های صورت گرفته، دفاتر نمایندگی شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان به سه دسته، نمایندگی‌های بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم بندی شده اند. 
بر همین اساس، در رده نمایندگی‌های بزرگ، استان تهران عنوان دفتر نمایندگی برتر، استان فارس عنوان رابط برتر، استان خوزستان با 27 درصدافزایش قرارداد به عنوان دفتر نمایندگی برتر در افزایش تعداد نمونه و خانم رضایی از تهران عنوان بیشترین جمع آوری نمونه توسط کارشناس خونگیر بند ناف را به خود اختصاص دادند.

 

در رده نمایندگی های متوسط، استان آذربایجان شرقی عنوان دفتر نمایندگی برتر، استان مازندران عنوان رابط برتر، دفتر نمایندگی برتر در افزایش تعداد نمونه استان آذربایجان غربی با 51 درصدافزایش قرارداد و خانم علینقی از کرمان عنوان بیشترین جمع آوری نمونه توسط کارشناس خونگیر بند ناف را به خود اختصاص دادند.

در رده نمایندگی های کوچک، استان سمنان عنوان دفتر نمایندگی برتر، استان ایلام عنوان رابط برتر، دفتر نمایندگی برتر در افزایش تعداد نمونه استان خراسان شمالی با 100 درصدافزایش قرارداد و خانم انباری از یزد عنوان بیشترین جمع آوری نمونه توسط کارشناس خونگیر بند ناف را به خود اختصاص دادند.

استان های خوزستان، البرز و خراسان جنوبی نیز به عنوان سه نمایندگی برتر در ثبت نام قراردادهای الکترونیکی معرفی شدند.
در این همایش کارشناسان برتر سالانه نیز معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند که در تقسیم بندی صورت گرفته اسامی کارشناسانی که تا صد مورد خونگیری انجام داده بودند به شرح زیر است:
مازندران - نعمت پور 
 لرستان - صالحی 
 مازندران- آزادی 
 اردبیل – رضائی
کارشناسانی که از 100 تا 270 خونگیری انجام داده اند:
     خوزستان- بختیاری 
     خوزستان- خوشبخت 
     آذربایجان غربی - محبتی 
     خوزستان – باوی
کارشناسانی که بیش از 270 مورد خونگیری انجام داده اند:
فارس - پناهی 
 خراسان رضوی- ابراهیمی 
 خراسان رضوی - وکیلی 
 آذربایجان شرقی- فرشباف

در پایان مراسم نیز مجید کوهی مدیردفتر نمایندگی استان اصفهان به عنوان نماینده مجموعه دفاتر نمایندگی با اهداء هدایایی از دکتر مجید سلطانی به نمایندگی از واحد خدمات پزشکی، مجید عسکری به نمایندگی از واحد امور مالی و امیررضا اسکندری به نمایندگی از واحد روابط عمومی به دلیل عملکرد مؤثر و ارتباط مستمر با دفاتر نمایندگی تقدیرو تشکر کردند.


پایان مطلب/

تصاویر
  • تقدیر از دفاتر و کارشناسان برتر استانی شرکت فناوری بن یاخته های رویان

جستجو در اخبار

آرشیو ماهیانه