اخبار

اخبار

مطالب موجود برای 'پرنتزگاید'
کارکرد بانک های خون بندناف از نگاه موسس نهاد پرنتزگاید
 

کارکرد بانک های خون بندناف از نگاه موسس نهاد پرنتزگاید

ﺳﻪشنبه، 02 آذر 1400 - 12:56

دکتر فرانسیس ورتر مدیر و موسس نهاد پرنتزگاید است. وی  در سال 1998 به یاد دخترش ش...