اخبار

اخبار

مطالب موجود برای 'انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک'
 بازگشت بینایی یک کودک با سلول های مزانشیمی بافت بندناف
 

 بازگشت بینایی یک کودک با سلول های مزانشیمی بافت بندناف

چهارشنبه، 01 دی 1400 - 12:06

سلول درمانی و بازگشت بینایی کودک مبتلا به آسیب مغزی بی خطر بودن و کارایی درمان ...