Menu

اخبار

hla

زیر گروه های HLA-B27 و پیامدهای آن ها در بیماری زایی اسپوندیلیت آنکیلوزان
 

زیر گروه های HLA-B27 و پیامدهای آن ها در بیماری زایی اسپوندیلیت آنکیلوزان

یکشنبه، 11 آذر 1397 - 14:27

ژن ERAP1 به عنوان دومین ژن قوی مرتبط با AS پس از HLA-B27 مطرح است. HLA-B27و ERA...

کمپلکس سازگاری بافت اصلی و پیوند سلول های بنیادی هماتوپویتیکی: فراتر از پلی مورفیسم های  HLA کلاسیک
 

کمپلکس سازگاری بافت اصلی و پیوند سلول های بنیادی هماتوپویتیکی: فراتر از پلی مورفیسم های HLA کلاسیک

یکشنبه، 11 آذر 1397 - 13:28

یکی از جالب‌ترین مشخصات سیستم HLA تنوع آن‌ها در تعداد لوکوس‌هایشان و تعداد الل‌ه...