خون محیطی

اخبار


خون محیطی

پیوند آلوژنیک: خون محیطی در مقابل مغز استخوان
دوشنبه، 24 دی 1397 - 14:03
گروه اروپایی پیوند خون و مغز استخوان (EBMT) با بررسی مراکز پیوند در سال 1996، مشاهده کردند که 4400 پیوند آلوژنیک وجود دارد که در 30% آن ها PBSC استفاده شده است.تا سال 2009، استفاده از همان تعداد پیوند آلوژنیک به 11500 نفر افزایش یافته بود که 71% از آن‌ها از PBSC استفاده کرده‌اند.این افزایش گسترده در تعداد پیوندهای آلوژنیک استفاده شده از PBSC به علت افزایش محبوبیت PBSC می‌باشد.

جستجو در اخبار

آرشیو ماهیانه