اخبار

اخبار

(آرشیو ماه دی 1392)

هشتمین یادمان جهادگر فقید؛ دکتر سعید کاظمی آشتیانی
شنبه، 14 دی 1392 - 08:48
دوستان ، همکاران و نزدیکان این جهادگر فقید خاطراتی از او به یاد دارند که باید در حافظه تاریخ ثبت شود. دکتر منتظری رییس وقت جهاد دانشگاهی و سرپرست کنونی پژوهشکده علوم بهداشتی درباره این نابغه علمی ایران چنین گفت: دکتر کاظمی آشتیانی، جهادگر فقید هنگامی که دانشجوی دانشکده توانبخشی بودند در سال 63 وارد جهاددانشگاهی شدند و با توجه به ادغام دانشکده توانبخشی وچند مرکز دانشگاهی کوچک با مرکز پزشکی ایران، ...

جستجو در اخبار

آرشیو ماهیانه