اخبار

اخبار

نتایج امیدوار کننده درمان فلج مغزی با استفاده از خون بند ناف (UCB) به اضافه اریتروپویتین (EPO)
 

نتایج امیدوار کننده درمان فلج مغزی با استفاده از خون بند ناف (UCB) به اضافه اریتروپویتین (EPO)

این کارازمایی پیچیده ترین مطالعه‌ای بود که تاکنون بر روی فلج مغزی با استفاده از سلول درمانی صورت گرفته است. در این مطالعه بیماران به طور تصادفی در 4 گروه قرار گرفتند و با استفاده از روش‌های دقیق تمامی گروه ها به صورت blind تحت درمان قرار گرفتند. این مطالعه برای اولین بار به عنوان یک آزمایش بالینی در سال 2013 ثبت شد و در نهایت 88 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند.
دوشنبه، 04 اسفند 1399 | Article Rating

درمان فلج مغزی با استفاده از خون بند ناف (UCB) به اضافه اریتروپویتین (EPO) نتایج بهتری داشته است

     نتایج آخرین مطالعه استفاده از خون بند ناف در درمان فلج مغزی در نوامبر 2021 منتشر شد. این کارازمایی پیچیده ترین مطالعه‌ای بود که تاکنون بر روی فلج مغزی با استفاده از سلول درمانی صورت گرفته است. در این مطالعه بیماران به طور تصادفی در 4 گروه قرار گرفتند و با استفاده از روش‌های دقیق تمامی گروه ها به صورت blind تحت درمان قرار گرفتند. این مطالعه برای اولین بار به عنوان یک آزمایش بالینی در سال 2013 ثبت شد و در نهایت 88 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند.

     این مطالعه توسط دکتر MinYoung Kim از مرکز پزشکی CHA Bundang درکره جنوبی انجام شد. گروه آن‌ها پروتكلی برای درمان فلج مغزی ساخته‌اند كه بر اساس تزریق وریدی خون بند ناف اهدایی از یك بانك عمومی است. آن‌ها از واحدهای خون بند ناف با حداقل 6/4 تطابق ژنتیکی استفاده کردند. در این مطالعه از حداکثر دو واحد خون بند ناف برای رسیدن به دوز مورد نظر، یعنی حداقل 30 میلیون سلول در هر کیلوگرم وزن بیمار استفاده شد. گروه دکتر کیم از سال 2013 نتایج روش خود را منتشر کرده است.

     والدین در ایالات متحده با پروتکل درمانی تهیه شده توسط دکتر Joanne Kurtzber در دانشگاه دوک بیشتر آشنا هستند. پروتکل دوک بر اساس تزریق وریدی خون بند ناف است. تفاوت اصلی این دو پروتکل این است که دوک در ابتدا کودکان را با پیوند اتولوگ خون بند ناف درمان کرد. این کارازمایی از سال 2005 شروع شد و سرانجام اولین نتایج آن در سال 2017 منتشر شد. از آن زمان، دوک مجوز FDA را برای اجرای برنامه تزریق آلوگراف خون بند ناف خواهر یا برادر به کودکان مبتلا به فلج مغزی دریافت کرد. اولین آزمایش بالینی دوک با استفاده از خون بند ناف اهدا شده برای فلج مغزی به نام ACCeNT-CP  در سال 2018 آغاز شد و اخیراً به اتمام رسیده است، نتایج اولیه آن در اوایل سال 2021 اعلام می‌شود.

     علاوه بر تزریق اتولوگ خون بند ناف در ایالات متحده در مقابل پیوند آلوگراف خون بند ناف اهدا شده در کره جنوبی، تفاوت اصلی دیگر بین این دو گروه، استفاده از اریتروپویتین به عنوان بخشی از سلول درمانی با استفاده از خون بند ناف برای فلج مغزی در پرتکل دکتر کیم است. اریتروپویتین  ملقب به EPO  یک هورمون طبیعی انسانی است که مغز استخوان را برای تولید گلبولهای قرمز بیشتر تحریک می کند. شرکت‌های دارویی سال هاست که EPO را تولید می کنند. از EPO مصنوعی به طور معمول در طی دیالیز کلیه و در طول درمان سرطان استفاده می شود.

      بر اساس پروتکل سلول درمانی فلج مغزی که توسط گروه دکتر کیم انجام شد، تزریق EPO قبل از تزریق خون بند ناف صورت گرفت و پنج تزریق EPO را در فواصل سه روزه انجام دادند. فلسفه درمان آن‌ها این است که EPO سلول درمانی را "تقویت" می‌کند  زیرا EPO دارای خاصیت محافظت عصبی و ترمیم عصبی  به ویژه در زمینه آسیب مغزی هنگام تولد است.

      در ابتدا گروه دکتر MinYoung Kim مطالعه ای را بر روی 3 گروه انجام دادند: در گروه اول 31 بیمار EPO + UCB دریافت کردند، در گروه دوم 33 بیمار EPO به تنهایی دریافت کردند و 32 بیمار در گروه کنترل قرار گرفتند. نتایج این مطالعه که  در سال 2013 منتشر شد نشان داد که روش UCB + EPO در مقابل دو روش دیگر به طرز قابل توجهی موثرتر بود (بررسی عملکرد ناخالص موتور [1]GMPM).

 

      تقریباً هشت سال پس از انتشار اولین مطالعه، گروه دکتر کیم نتایج یک مطالعه بر روی 4 گروه را منتشر کرده است: گروه اول با تزریق UCB + EPO  در 22بیمار، گروه دوم با تزریق UCB به تنهایی در 24 بیمار، گروه سوم با تزریق  EPO به تنهایی در 20 بیمار و گروه چهارم تحت عنوان گروه کنترل با 22 بیمار بود. در این مطالعه از چندین روش مختلف اندازه گیری (از جمله چندین نوع تصویربرداری از مغز) به علاوه روشهای مختلف طبقه بندی بیماران استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان دادکه تزریقUCB + EPO به وضوح بهترین پیشرفت را هنگام اندازه گیری در مقیاس GMPM دارد.

      نکته کلیدی این است که والدین بدانند نتایج یک مطالعه دقیق دیگر در مورد استفاده از خون بند ناف در درمان فلج مغزی باز هم فواید قابل توجهی را نشان داده است.

      والدین باید توجه داشته باشند که گروه‌های برتر تحقیقاتی به سرپرستی دکتر MinYoung Kim و دکتر Joanne Kurtzberg در مورد کاربرد خون بند ناف برای درمان فلج مغزی توافق دارند. باید توجه داشت کودکان کوچکتر پاسخ بهتر به درمان نشان می دهند، دوزهای بیشتر سلول بهتر است و تزریق خون بند ناف با تطابق ژنتیکی بیشتر بهتر است (نزدیکترین همخوانی خون بند ناف). توافقات بین این دو گروه مهمتر از تفاوت در پروتکل های آنها است.

 

واحد تضمین کیفیت بانک خون بندناف رویان /

 

منابع:

 • Min K, Suh MR, Cho KH, Park W, Kang MS, Jang SJ, Kim SH, Rhie S, Choi JI, Kim HJ, Cha KY, & Kim MY. Potentiation of cord blood cell therapy with erythropoietin for children with CP: a 2×2 factorial randomized placebo-controlled trial. Stem Cell Research & Therapy 2020; 11:509
 •  Min K, Song J, Kang JY, Ko J, Ryu JS, Kang MS, Jang SJ, Kim SH, Oh D, Kim MK, Kim SS & Kim M. Umbilical Cord Blood Therapy Potentiated with Erythropoietin for Children with Cerebral Palsy: A Double-blind, Randomized, Placebo Controlled Trial. Stem Cells 2013; 31(3):581-591.
 •  Kang M, Min K, Jang J, Kim SC, Kang MS, Jang SJ, Lee JY, Kim SH, Kim MK, An SSA, & Kim, M. Involvement of Immune Responses in the Efficacy of Cord Blood Cell Therapy for Cerebral Palsy. Stem cells and development 2015; 24(19):2259-2268.
 •  Sun JM, Song AW, Case LE, Mikati MA, Gustafson KE, Simmons R, Goldstein R, Petry J, McLaughlin C, Waters‐Pick B, Chen LW, Wease S, Blackwell B, Worley G, Troy J, & Kurtzberg J. Effect of Autologous Cord Blood Infusion on Motor Function and Brain Connectivity in Young Children with Cerebral Palsy: A Randomized, Placebo‐Controlled Trial. Stem Cells Translational Medicine 2017; 6(12):2071-2078
 •  Maiese K, Li F, & Chong ZZ. New Avenues of Exploration for Erythropoietin. JAMA 2005; 293(1):90-95.
 •  Ko J & Kim M. Inter-rater Reliability of the K-GMFM-88 and the GMPM for Children with Cerebral Palsy. Ann Rehabil Med. 2012; 36(2):233–239.
 •  Verter F. Cerebral Palsy Cell Therapy Comparison. Parent’s Guide to Cord Blood Foundation. Newsletter Published April.2018 - FREE DATA DOWNLOAD
 •  Paton M. Cerebral Palsy Alliance Stem Cell Tourism Survey. Parent’s Guide to Cord Blood Foundation. Newsletter Published Nov.2019
 •  Verter F. First US patient treated in South Korea for Cerebral Palsy. Parent’s Guide to Cord Blood Foundation. Newsletter Published Dec.2014
 • https://parentsguidecordblood.org/en/news/cord-blood-plus-erythropoietin-better-cerebral-palsy-either-alone
 

[1] برای ارزیابی تغییراتی که در طول زمان در عملکرد حرکتی ناخالص کودکان مبتلا به فلج مغزی اتفاق می افتد ، ازاندازه گیری عملکرد ناخالص موتور استفاده می شود

تصاویر
 • نتایج امیدوار کننده درمان فلج مغزی با استفاده از خون بند ناف (UCB) به اضافه اریتروپویتین (EPO)
ثبت امتیاز
نظرات

ﺳﻪشنبه, 05 اسفند,1399

بهاره عباس پناه

سلام. با شماره 27635119 تماس بگیرین. سرکار خانم صمیمی راهنماییتون می کنند.

ﺳﻪشنبه, 05 اسفند,1399

رمضان فروزنده

سلام بچه ام پسر 10 ساله فلج مغزی با سلول درمانی امید هست

نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: