اخبار

اخبار


فلوسایتومتری

فلوسایتومتری: اصول اساسی و برنامه های کاربردی
ﺳﻪشنبه، 27 آذر 1397 - 15:37
از کاربردهای فلوسایتومتری می‌توان به اندازه‌گیری سریع سلول‌های آپاپتوزی اشاره کرد. همچنین اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی سلول نقش مهمی در همه سلول‌ها دارد. بررسی زنده‌مانی می‌تواند اطلاعاتی درباره سلول‌های زنده و مرده فراهم کند.

جستجو در اخبار

آرشیو ماهیانه