گالری تصاویر شرکت

نشست خبری دکتر ضرابی مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان با صدا و سیما و اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی
  • نشست خبری دکتر ضرابی مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان با صدا و سیما و اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی
  • نشست خبری دکتر ضرابی مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان با صدا و سیما و اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی
  • نشست خبری دکتر ضرابی مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان با صدا و سیما و اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی