خبر- پیوندهای انجام شده

دومین پیوند اتولوگ موفق آنمی آپلاستیک جهان با استفاده از سلولهای بنیادی خونساز بند ناف در ایران انجام شد
 

دومین پیوند اتولوگ موفق آنمی آپلاستیک جهان با استفاده از سلولهای بنیادی خونساز بند ناف در ایران انجام شد

دوشنبه، 29 آذر 1395 - 16:17

پیوند خون بندناف از خود بیمار به خودش در درمان بیماری آنمی آپلاستیک تنها یک مورد در جهان انجام شده ا...

ناگفته های پدرِ امیرحسن از درمان فرزندش با سلول های بنیادی خون بندناف
 

ناگفته های پدرِ امیرحسن از درمان فرزندش با سلول های بنیادی خون بندناف

دوشنبه، 29 آذر 1395 - 16:01

آقای رشیدی پدر امیرحسن، دعوت ما را به بانک سلول های بنیادی خون بندناف رویان با مهربانی پذیرفت و با ل...

پیوند موفقیت آمیز سلول های بنیادی خون بندناف از خواهر به برادر در بیمار تالاسمی
 

پیوند موفقیت آمیز سلول های بنیادی خون بندناف از خواهر به برادر در بیمار تالاسمی

دوشنبه، 29 آذر 1395 - 15:43

سلول های بنیادی خون بندناف خواهرِ کوچکترِ احمدرضا که در بانک سلول های بنیادی خون بندناف رویان ذخیره ...

خونِ بندناف فاطمه، گرمای زندگی را به وجود الهام بازگرداند
 

خونِ بندناف فاطمه، گرمای زندگی را به وجود الهام بازگرداند

دوشنبه، 29 آذر 1395 - 13:33

الهام نوجوان 12 ساله، با استفاده از سلول های بنیادی خون بندنافِ خواهرش از بیماری سرطان خون نجات یافت...