اخبار

اخبار

مطالب موجود برای 'فرانسیس ورتر'
کارکرد بانک های خون بندناف از نگاه موسس نهاد پرنتزگاید
 

کارکرد بانک های خون بندناف از نگاه موسس نهاد پرنتزگاید

ﺳﻪشنبه، 02 آذر 1400 - 12:56

دکتر فرانسیس ورتر مدیر و موسس نهاد پرنتزگاید است. وی  در سال 1998 به یاد دخترش ش...