Menu

اخبار

اخبار

شنبه 29 تیر 1398
تعداد بازدید: 416
تعداد نظرات: 0

ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف در آزمایشگاه پردازش/ گزارش تصویری قسمت دوم

ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف در آزمایشگاه پردازش/ گزارش تصویری قسمت دوم
مرحله اول ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف را قبلا مشاهده کردیم. در این مرحله کارشناس پردازش چگونگی جداسازی سلول های بنیادی خون بندناف را به ما نشان می هد. باید توجه داشت ، اگر خون بندناف نوزادان را ذخیره نکنیم، پس از تولد به عنوان زباله بیولوژیک دور ریخته می شود.

به گزارش روابط عمومی، نمونه خون بند ناف جمع آوری شده، پس از ورود به بانک خون بند ناف رویان توسط واحد کنترل کیفی بررسی شده و در صورت اخذ مجوز ، وارد آزمایشگاه پردازش می شود. نمونه، ابتدا از نظر حجم و تعداد سلولی مورد ارزیابی قرار گرفته و در مرحله بعدی در صورت داشتن شرایط لازم ، وارد پروسه جداسازی سلولی می شود. 

قسمت دوم نحوه جداسازی این سلول ها را در آزمایشگاه با هم می بینیم. 


تصاویر
  • ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف در آزمایشگاه پردازش/ گزارش تصویری قسمت دوم
  • ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف در آزمایشگاه پردازش/ گزارش تصویری قسمت دوم

جستجو در اخبار

آرشیو ماهیانه