اخبار

اخبار

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395
تعداد بازدید: 1455
تعداد نظرات: 0

کارشناسان خونگیر برتر سه ماهه چهارم سال 1394 معرفی شدند

کارشناسان خونگیر برتر سه ماهه  چهارم سال 1394 معرفی شدند
پریسا رضائی از استان اردبیل، فاطمه علی بیگی از استان مازندران و فاطمه کرمانی از استان اصفهان رتبه اول تا سوم کارشناسان خونگیر برتر سه ماهه چهارم سال 1394 را به خود اختصاص دادند.
به گزارش روابط عمومی، بر اساس شاخص های درصد فسخ، درصد نمونه گیری داخل رحمی، درصد عدم انطباق، میانگین حجم خونگیری، درصد نمونه های دارای لخته، درصد شکایات و نحوه برخورد با مشتری و درصد نمونه های آلوده به میکروب، کارشناسان خونگیری که حائز بیشترین رتبه شده اند، به عنوان کارشناسان خونگیر برتر سه ماهه  چهارم سال 1394 معرفی شدند.
اسامی 10 نفر برتر به شرح زیر است:
1- پریسا رضائی ( اردبیل)
2- فاطمه علی بیگی ( مازندران )
3- فاطمه کرمانی ( اصفهان )
4- مهروز قاسمی ( خراسان رضوی )
5- حمیرا ابراهیمی ( خوزستان )
6- طاهره شادمهری (خراسان رضوی )
7- مرتضی محبتی(آذربایجان غربی)
8- آسیه ساعی ( اصفهان )
9- هما ابراهیمی گنجه  (خراسان رضوی )
10- معصومه کاظم نژاد ( مازندران )
ضمن تشکر از تمامی کارشناسان محترم خونگیر و تبریک به کارشناسان برتر، با موافقت و مساعدت دکتر ضرابی مدیر عامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان هدیه ای به این عزیزان تقدیم خواهد شد.
پایان مطلب/
تصاویر
  • کارشناسان خونگیر برتر سه ماهه  چهارم سال 1394 معرفی شدند

جستجو در اخبار

آرشیو ماهیانه