اخبار

اخبار

دوشنبه 29 آذر 1395
تعداد بازدید: 1732
تعداد نظرات: 0

مقاله" بررسی تاثیر تغییرات درجه حرارت در نگهداری خون بندناف" به چاپ رسید

مقاله" بررسی تاثیر تغییرات درجه حرارت در نگهداری خون بندناف" به چاپ رسید
مقاله ای با موضوع "بررسی تاثیر تغییرات درجه حرارت در نگهداری خون بندناف قبل از جداسازی در زمان های متفاوت" با همکاری محققان بانک خون بندناف رویان در مجله علوم پزشکی رازی به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی،  مقاله" بررسی تاثیر تغییرات درجه حرارت در نگهداری خون بندناف قبل از جداسازی در زمان های متفاوت" که با همکاری دکتر طاهره زندیه مدیر کنترل کیفی بانک خون رویان، سلاله صمیمی کارشناس کنترل کیفی، سیدهادی موسوی از گروه هماتولوژی دانشگاه تهران، مریم رادمنش پزشک مشاور بانک خون بندناف، اشکان مزدگیر مدیر تضمین کیفیت بانک خون بندناف رویان و مرتضی ضرابی مدیرعامل بانک خون بندناف رویان نگارش شده و به چاپ رسیده، درصد زنده ماندن سلول ها، تعداد کل سلول ها و بروز لخته در آنها در درجه حرارت های 4، 12، 22 و 37 و بعد از 12، 24، 48 و 72 ساعت بررسی شده است. 

استفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف بعنوان یکی از منابع سلولی جهت درمان بیماری های هماتولوژی و سایر بیماری ها مرتب رو به افزایش است. موفقیت پیوند و طول عمر بیمار بعد از دریافت سلول های خون بند ناف بستگی زیادی به تعداد کل سلول های تک هسته ای( TNCs) و درصد تعداد سلول های CD34 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گیرنده پیوند دارد. 

اجرای یک روش استاندارد برای جمع آوری و نگهداری خون بند ناف قبل و در طول مدت جداسازی سلول ها بسیار حیاتی و حساس می باشد. هدف این تحقیق تاثیر درجه حرارت و زمان های مختلف نگهداری خون بند نااف قبل ازپروسه جدا سازی بر روی تعداد کل سلول ها و درصد زنده ماندن آنها و امکان بروز لخته بوده است.

از فایل پیوست کل مقاله قابل دسترسی است.
پایان مطلب/

تصاویر
  • مقاله" بررسی تاثیر تغییرات درجه حرارت در نگهداری خون بندناف" به چاپ رسید
فایلهای پیوست

جستجو در اخبار

آرشیو ماهیانه