اخبار

اخبار

دوشنبه 18 دی 1396
تعداد بازدید: 2737
تعداد نظرات: 0

سلول های CD34+ در خون بندناف دوقلوها 8 برابر تک قلوها است

سلول های CD34+ در خون بندناف دوقلوها 8 برابر تک قلوها است
در طول نسل های گذشته ، تعداد تولد دو قلوها در ایالت متحده افزایش یافته به گونه ای که هم اکنون بیش از یک میلیون دو قلو در این کشور وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی، از دهه 1980، میل به دیر بچه دار شدن و افزایش استفاده از وسایل کمک بارداری، نرخ تولد دو قلوها را از حدود 2% به بیش از 3% در تولد نوزادان افزایش داده است .

بیشتر این دو قلوها، دوقلوهای همزاد هستند. دوقلو یا همزاد به دو فرزندی می‌گویند که از یک دوره بارداری به دنیا می‌آیند.دوقلوها رامی توان به دو گروه تقسیم‌بندی کرد. منوزایگوتیک (همسان) که به دوقلوهایی گفته می‌شود که از یک تخمک لقاح یافته که بعد از تقسیم به دو جنین تبدیل شده‌است، باشند و دیزایگوتیک (غیر همسان) که به معنای دوقلوهایی است از دو تخمک جدا که توسط دو اسپرم جداگانه لقاح یافته‌اند متولد شوند.
تولد دو قلوهای از هر 285 حاملگی در یکی اتفاق می افتد . در گذشته  نیمی از دو قلوها، یکسان بودند اما امروزه فقط  یکی از هر 3 مجموعه دو قلو، یکسان هستند.
از لحاظ ژنتیکی ، دو قلوهای همزاد، شبیه هر برادرو خواهر دیگری هستند، و فقط به طور همزمان به دنیا می آیند. هم دوقلوهای همزاد و هم برادران و خواهران 25% آنتی ژن های یکسان دارند که با یکدیگر تشابه دارند .
این بدان معنی است که از هر 4 نوزاد یکی این شانس را دارد که بهترین تشابه و همسانی ژنی را برای پیوند با استفاده از خون بندناف و یا هر درمان دیگری بر پایه سلولهای بنیادی، داشته باشد.
این واقعیت که دو قلوها در یک رحم به صورت اشتراکی تکامل پیدا می کنند، بدان معنی است که آنها احتمالا نوزادان کوچکتری از لحاظ جثه فیزیکی خواهند بود . از دهه 1960 ، چنین مشخص شده که میانگین نرخ وزن تولد نوزادان کامل در ایالات متحده در حدود 8 پوند (6/3 کیلوگرم) است و نوزادان کوچکتر از 5/5 پوند (5/2 کیلوگرم) به عنوان نوزادان کم وزن طبقه بندی شده اند . 
به هر حال طی دهه گذشته تحقیقات اینگونه از عقاید و تصورات پزشکی را در خصوص آنچه که برای یک دو قلو نرمال می باشد را تغییر داده است . نوزادان تک قلو، دوره کامل 40-39 هفتگی را در دوران حاملگی طی می کنند . اما مطالعات نشان می دهد که به منظور اجتناب از افزایش محدودیت ها برای دو قلوها بهتر است تا در هفته 37 به دنیا بیایند. میانگین وزن دو قلوهای متولد شده در هفته 37 یا دیرتر معادل 5/5 پوند خواهد بود .
با وجود این ، این واقعیت که دوقلوها نوزادان کوچکتری می باشند به این معنی است که آنها جنین کوچکتری دارند و در نتیجه خون بندناف کمتری.  بنابراین والدین دوقلوها اغلب نگران ذخیره سازی خون بندناف آنها هستند. از یک سو آنها نگران این می باشند که نوزادشان ممکن است دچار مشکل تاخیر در یادگیری شود  که غالبا همراه با تولد زودهنگام و وزن کم هنگام تولد رخ می دهد و امروزه می توان آن را با روش درمانی خون بندناف معالجه کرد.
از سوی دگیر آنها نگران این هستند که خون بندناف جمع آوری شده به اندازه کافی برای درمان مفید نباشد.
بانک کرایو سیو مطالعه ای را بر روی جمع آوری خون بندناف از تولدهای چندتایی در مجموعه بانک خون بندناف خانوادگی و خصوصی انجام داده است . از آنجا که از هر 100 تولد 3 تای آنها دو قلو است‚ به منظور مطالعه خود آنها اطلاعات را از آخرین 300 تولد چندتایی و 10000 تولد تکی جمع آوری نمودند. بدون شک میانگین حجم خون بندناف جمع آوری شده در تولدهای چندتایی 10% کمتر بود. خبر خوب این بود که واحدهای خون بندناف جمع آوری شده از تولدهای چندتایی تقریبا 4 برابر بیشتر دارای کل سلولهای نوکلئوتید (TNC) و تقریبا 8 برابر بیشتر دارای سلولهای CD34+ از حداقل مورد نیاز برای ذخیره سازی بودند .
نتایج اطمینان سازی و تایید مطالعه انجام شده توسط کرایوسیو این است که واحدهای خون بندناف جمع آوری شده از تولدهای چندگانه و چندتایی تعداد کافی از سلولهای بنیادی را به منظور درمان کودکان متبلا به CP و یا سایر بیماری هایی که در شرایط کنونی و بر اساس استاندارهای فعلی قابل درمان هستند، دارد.
پایان مطلب/
 

تصاویر
  • سلول های CD34+ در خون بندناف دوقلوها 8 برابر تک قلوها است

جستجو در اخبار

آرشیو ماهیانه