اخبار شرکت
شماره: 42
1392/11/16 - 02:52
توسعه همکاری ها با کشور تاجیکستان

به گزارش روابط عمومی شرکت فناوری بن یاخته های رویان در پی حضور اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با ریاست آقای دکتر شبستری و برخی از بازرگانان فعال ایرانی در تاجیکستان؛  توسعه همکاری ها و ارائه خدمات در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت.

در پی این بازدید حاضرین در جلسه به تشریح پتانسیل های موجود ؛ مشترکات فرهنگی - زبانی و زمینه های همکاری و نیازهای اساسی مردم آن کشور پرداختند.

همچنین در ادامه دکتر مرتضی ضرابی، مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان به تشریح عواملی که باعث حضور و ارائه خدمات در کشور می شود پرداختند و از تجربیات انتقال دانش فنی و تاسیس دفتر نمایندگی بانک خون بندناف در کشور عراق- اقلیم کردستان پرداختند.

در پی این جلسه، اعضای انجمن دوستی ایران و تاجیکستان از تجهیزات و آزمایشگاهای شرکت فناوری بن یاخته های رویان بازدید بعمل آوردند
حق انتشار محفوظ است ©