اخبار شرکت
شماره: 40
1392/12/06 - 07:35
بازدید یک هیئت علمی اندونزیایی از بانک خون بندناف رویان

به گزارش روابط عمومی شرکت فناوری بن یاخته های رویان، چهارم اسفند ماه هیئتی از کشور اندونزی به منظور آشنایی با فعالیت های در حال انجام در پژوهشگاه رویان و همچنین بانک خون بندناف رویان از این مجموعه بازدید بعمل آوردند.

در  بازدید از شرکت فناوری بن یاخته های رویان توضیحی در مورد نحوه فرآیند جمع آوری و ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف و همینطور جایگاه بانک خون بندناف در منطقه به این هیئت داده شد و هم چنین بازدیدی از آزمایشگاه ها و محل ذخیره سازی نمونه های خون بندناف صورت پذیرفت که با استقبال این گروه مواجه شد./

حق انتشار محفوظ است ©