شماره: 2943
1402/12/21
بازدید مسئولین مرکز نوآوری سلول های بنیادی و طب بازساختی مشهد از بانک خون بندناف رویان
بازدید مسئولین مرکز نوآوری سلول های بنیادی و طب بازساختی مشهد از بانک خون بندناف رویان

رییس و معاون مرکز نوآوری سلول های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بازدید از بانک خون بندناف رویان بر گسترش همکاری ها تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی، خانم دکتر  طوسی رییس  و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا معاون مرکز نوآوری سلول های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بازدید از پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و بانک خون بندناف رویان با مهمترین فعالیت های بانک خون بندناف رویان آشنا و برای گسترش همکاری ها اعلام آمادگی کردند.

دکتر معصومه نوری مدیر آزمایشگاه تحقیقات بانک خون بندناف رویان با تشریح فعالیت ها و خدمات این شرکت از آمادگی بانک خون بندناف رویان برای ارائه خدمات  به مرکز سلول های بنیادی و طب بازساختی مشهد خبر داد.

مسئولان مرکز نوآوری سلول های بنیادی و طب بازساختی مشهد در بازدید از آزمایشگاه های بانک خون بندناف رویان با روند کار این شرکت آشنا شدند.

 

پایان مطلب/

 

حق انتشار محفوظ است ©