شماره: 2749
1401/10/14
شبکه سحر، میزبان مدیرعامل بانک خون بندناف رویان
شبکه سحر، میزبان مدیرعامل بانک خون بندناف رویان

مدیرعامل بانک خون بندناف رویان مهمان برنامه"ساباتی سوز" شبکه سحر شد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر مرتضی ضرابی مدیرعامل بانک خون بندناف رویان روز دوشنبه 12 دی ماه مهمان برنامه"ساباتی سوز" شبکه سحر شد تا در خصوص ذخیره سازی خون بندناف گفتگویی تخصصی داشته باشد. 

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان توضیحاتی کاملی در خصوص سلول های بنیادی خون بندناف و قابلیت های آن ارائه دادند. 

فیلم این مصاحبه تلویزیونی را مشاهده بفرمایید. 

 

برنامه"ساباتی سوز" کردستان  از شبکه برون مرزی سحر پخش می شود،

 

حق انتشار محفوظ است ©