شماره: 2535
1400/06/19
حضور مدیرعامل در برنامه زنده تلویزیونی "مادر، کودک، تندرستی"
حضور مدیرعامل در برنامه زنده تلویزیونی "مادر، کودک، تندرستی"

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان با حضور در برنامه زنده تلویزیونی " مادر، کودک، تندرستی" شبکه سلامت به معرفی بانک خون بندناف رویان می پردازد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر مرتضی ضرابی مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان روز شنبه 20 شهریور ماه ساعت 9 صبح با حضور در برنامه زنده تلویزیونی " مادر، کودک، تندرستی" شبکه سلامت به معرفی بانک خون بندناف رویان می پردازد. 
«آشنایی با بانک سلول های بنیادی خون بندناف رویان» محور این گفتگو خواهد بود. 

با توجه به اینکه سلامت مادران و کودکان پایه اصلی سلامت خانواده است، برنامه مادر، کودک، تندرستی با پرداختن به صلاح و نیاز مخاطبان و منطبق بر سیاست های آموزشی مبتنی بر پیشگیری و ارتقاء سواد سلامت سعی در اصلاح و تغییر الگوهای رفتاری و ارتقاءسبک زندگی دارد.

 

پایان مطلب/

حق انتشار محفوظ است ©