شماره: 2511
1399/12/27
آمار شعبه‌های بانک خون بندناف

بانک خون بندناف رویان در تمام ۳۱ استان کشور، جزیره کیش و برخی دیگر از شهرستان‌ها و جمعا در ۴۸ نقطه کشور، دفتر نمایندگی فعال دارد.

بانک خون بندناف رویان در تمام ۳۱ استان کشور، جزیره کیش و برخی دیگر از شهرستان‌ها و جمعا در ۴۸ نقطه کشور، دفتر نمایندگی فعال دارد.

حق انتشار محفوظ است ©