اخبار شرکت
شماره: 1600
1397/12/13 - 09:23
دور دوم مذاکرات نمایندگان شرکت فناوری بن یاخته های رویان و آکادمی علوم آذربایجان//گزارش تصویری

نمایندگان شرکت فناوری بن یاخته های رویان و آکادمی علوم آذربایجان به یررسی راهکارهای علمی و اجرایی همکاری مشترک پرداختند.

به گزارش روابط عمومی، روز یکشنبه دور دوم مذاکرات نمایندگان شرکت فناوری بن یاخته های رویان و  آکادمی علوم آذربایجان برگزار شد. 

 

حق انتشار محفوظ است ©