اخبار شرکت
شماره: 1558
1397/07/08 - 09:03
حضور مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان در برنامه زنده روی خط خبر//فیلم

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان گفت: سلول های بنیادی مزانشیم مشتق از بندناف بیشتر برای پیوند به بیماران فلج مغزی یا اوتیسم کاربرد دارد که کار جداسازی این سلول ها را انجام داده ایم و کارآزمای بالینی آن در رویان آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی، دکتر مرتضی ضرابی مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان روز پنج شنبه 5 مهر ماه با حضور در برنامه زنده روی خط خبر درباره ذخیره سازی یکصدهزارمین نمونه خون بندناف و مزایایی ذخیره سازی این سلول های بنیادی خونساز اطلاع رسانی کرد.

حق انتشار محفوظ است ©