شماره: 1514
1396/12/16
برگزاری دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی
برگزاری دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی

دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های روز پنج شنبه 17 اسفند ماه در مرکز طبی کودکان برگزار شد.

مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک خون بندناف رویان دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی را در تاریخ 17 اسفند 1396 در سالن همایش های بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار نمودند.
این سمپوزیوم دارای امتیاز بازآموزی بوده و از محورهای مهم و قابل بحث در این برنامه می توان به حوزه های ژن درمانی، مهندسی بافت، سلول درمانی و اخلاق پزشکی اشاره نمود.

دکتر سعید آبرون عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر فنی شرکت فناوری بن یاخته های رویان در این سمپوزیوم یک روزه درباره توانمندی های بانک خون بندناف رویان به سخنرانی پرداخت.
همچنین غرفه بانک خون بندناف رویان در نمایشگاه جانبی این کنگره علمی برای معرفی توانمندی های این مرکز دایر گردید
پایان مطلب/


حق انتشار محفوظ است ©