اخبار شرکت
شماره: 1511
1396/12/05 - 10:41
کارآزمایی فاز یک برای درمان بیماری فلج مغزی توسط سلول های بنیادین خون بند ناف

کارآزمایی فاز یک برای درمان بیماری های دیستروفی و فلج مغزی توسط سلول های بنیادین خون بند ناف در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی، مدیر عامل بانک خون بند ناف رویان جهاددانشگاهی گفت: کارآزمایی فاز یک برای درمان بیماری دیستروفی، فلج مغزی، دیابت و اوتیسم توسط سلول های بنیادین خون بند ناف در حال انجام است. 

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، دکتر ضرابی در جمع پزشکان و ماماهای خراسان شمالی در بجنورد، با اشاره به اینکه سلولهای بنادین دو ویژگی خودنوزایی و قابل تخصصی شدن را دارند، افزود: تاکنون در ایران بانک عمومی خون بندناف توانسته 15 هزار نمونه و بانک خصوصی که فقط در پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی است 90 هزار نمونه را جمع آوری کند. 

به گفته وی ایران بالاترین ظرفیت ذخیره سلولی را در خاورمیانه دارد. 

مدیرعامل بانک خون بندناف رویان به مزیت جمع آوری سلولهای بنیادین توسط خون بندناف اشاره کرد و ادامه داد: بند ناف منبع عظیمی از سلولهای بنیادین است که می توان از آن برای درمان بیماری ها استفاده کرد و از سوی دیگر جمع آوری آن کاملا سالم و ایمن بوده است. 

ضرابی با اشاره به اینکه پتاسنیل درمان بیش از 80 بیماری توسط سلول های بنیادین وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر، بیماری های خونی بیشتر توسط سلول های بنیادین خون بند ناف درمان می شود. 

وی بیان کرد: هم اکنون این طرح پژوهشی برای 150 بیمار فلج مغزی در حال اجراست. 

 

ضرابی ادامه داد: در سه سال گذشته 20 پیوند از نمونه های سلول های بنیادین خونی رویان انجام شده است. 

وی خاطرنشان کرد: از آنجاییکه حجم سلول های ذخیره شده خونی بند ناف هنگام تولد نوزاد بسیار حائز اهمیت است، پزشکان باید توجه لازم را به هنگام جمع آوری نمونه ها داشته باشند تا حداکثر نمونه را جمع آوری کنند. 

پایان مطلب/
 

حق انتشار محفوظ است ©