شماره: 1384
1396/01/28
حضور بانک خون بندناف رویان در کنگره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی مشهد
حضور بانک خون بندناف رویان در کنگره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی مشهد

شرکت فناوری بن یاخته های رویان در دومین کنگره بین المللی سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي که 30 فروردین تا 1 اردیبهشت برگزار می شود، حضور می یابد.

به گزارش روابط عمومی، دومین کنگره بین المللی سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، پژوهشگاه رویان، دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد از  30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1396 برگزار می شود. 
بانک خون بندناف رویان با حضور در نمایشگاه جانبی این کنگره،  به معرفی فعالیت ها و آخرین دستاوردهای این مرکز در زمینه ذخیره سازی نمونه های خون بندناف می پردازد.
پایان مطلب/

حق انتشار محفوظ است ©