اخبار

اخبار

یکشنبه 11 آذر 1397
تعداد بازدید: 53
تعداد نظرات: 0

زیر گروه های HLA-B27 و پیامدهای آن ها در بیماری زایی اسپوندیلیت آنکیلوزان

زیر گروه های HLA-B27 و پیامدهای آن ها در بیماری زایی اسپوندیلیت آنکیلوزان
.

.

تصاویر
  • زیر گروه های HLA-B27 و پیامدهای آن ها در بیماری زایی اسپوندیلیت آنکیلوزان
فایلهای پیوست