اخبار شرکت
شماره: 1571
1397/08/14 - 08:44
بازدید هیات آموزشی مالزیایی از شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان

یک هیات بلند پایه مالزیایی به نمایندگی از بخش خدمات جهانی آموزشی مالزی روز یکشنبه از شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی، در بازدید روز یکشنبه هیات مالزیایی پیشرفت‌ها و دستاوردهای شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان به طور خاصی مورد توجه آنها قرار گرفت و خواستار همکاری در زمینه تبادل اطلاعات و آموزش در خصوص محصولات جانبی مشتق از خون

بند ناف شدند.

اعضای بازدید کننده پیشنهاد دادند، پروژه‌های مشترکی میان متخصصین و محققین شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان و  پژوهشگران مالزیایی که علاقمند به این رشته و کار در زمینه سلول‌های بنیادی خون بند ناف هستند راه اندازی شود.

گفتنی است، هدف اصلی این بازدید برقراری تعاملات آموزشی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی شور مالزی با بخش‌های مختلف پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی بود.

پایان مطلب/

حق انتشار محفوظ است ©