دات نت نیوک

رسیدگی به شکایات

منشور اخلاقی و خط مشی رسیدگی به شکایات مشتریان

ماموریت ما: جمع آوری و پردازش و ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بند ناف نوزادان .

چشم انداز ما:  دستیابی به سازمانی چابک، پیشرو و ممتاز و مشتری مدار و خوش نام در زمینه حفظ و نگهداری سلول های بنیادی و عضویت در بانک جهانی – حفظ رتبه اول در میان شرکت های فعال در همین زمینه در ایران و خاورمیانه، ایجاد مرکز پیوند همکار با شرکت.

ارزشهای ما:  صداقت، اعتماد، نظم، و انضباط در کار، پایبندی به تعهدات، مهرورزی به طرف های ذینفع، حفظ کرامت انسانی، نو اندیشی و پویایی، آراستگی ظاهری کارکنان و محیط کار گروهی و مشارکت پویا مسئولیت پذیری.

اهداف ما:  ارتقاء سطح رضایت مشتریان، ارتقاء کیفیت خدمات.

اقدامات برای دستیابی به چشم انداز، ارزش ها و اهداف:

 • رعایت اصل ادب و تواضع در برخورد با مراجعین و تکریم آنها
 • شفافیت در اطلاع رسانی به مشتریان و پاسخگویی و پاسخ دهی سریع به آنان
 • رعایت توصیه های استانداردهای راهنمای رسیدگی به شکایات ISO 10002:2014 و رعایت قواعد و ضوابط مندرج در استاندارد ISO 10001:2007 در رابطه با سلوک اخلاقی با مشتریان
 • انجام دقیق و سریع و صحیح کار و جلوگیری از تضییع حقوق و وقت مشتریان
 • اولویت دادن به مشتری و ایجاد انگیزه و قدردانی از کارکنان در راستای ارتقای رضایت مندی و خشنودی مشتری تلاش می نمایند
 • به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی و آموزش آنها در خصوص نحوه برخورد و برقراری روابط صمیمانه با مراجعین
 • ایجاد یک سیستم مستند کتبی و مکانیزه برای گردآوری و حل و فصل شکایات
 • ارائه رهنمود های شفاف به مشتریان برای طرح شکایات و انتقادات و پیشنهادات
 • واقع بینی و رسیدگی منصفانه و بی طرفانه به شکایات و پرهیز از برخورد متعصبانه با مشتری در ارتباط با شکایات دریافتی
 • پایش و اندازه گیری سطح رضایتمندی مشتریان و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای افزایش اثر بخشی سیستم
 • حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان