دات نت نیوک

مدارک لازم

بانک نام بانک شماره حساب به نام
بانک ملت
ملت

84/12253549

شرکت فناوری بن یاخته های رویان
بانک پارسیان
پارسیان

۰۲۰۱۳۶۷۰۱۶۰۰۳

شرکت فناوری بن یاخته های رویان نام شعبه بنی هاشم
 1. کپی کارت ملی زوجین
 2. ارائه آزمایشات سورلوژی مادر که در ماه نهم بارداری انجام شده باشد شامل:
  • RPR
  • HBSAb
  • HBSAg
  • HCVAb Total
  • HBCAb Total
  • HIVI/II
  • CMVIgM
  • CMVIgG
  • HTLV I/II
  • در خصوص موارد HIV,HTLV نوع یک و نوع دو در نسخه آزمایش مادر توسط پزشک ذکر شود.
  • نام مادر در برگه آزمایش باید با نام ثبت شده در شناسنامه منطبق باشد، در غیر این صورت وجود هر گونه مغابرت، واحد پذیرش از قبول جواب آزمایش و عقد قرار داد خود داری می نماید.
 3. ارائه فیش پرداختی به یکی از شماره حساب های ذیل یا فیش پرداختی از طریق دستگاهPOS مستقر در محل عقد قرارداد
 4. توجه : در صورت ثبت نام الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی نیاز به ارائه فیش نمی باشد
 5. ارئه شماره حساب بانکی (ترجیحا بانک ملت جهت عودت هزینه در صورت فسخ قرارداد)
 6. به موارد ذیل توجه شود:
  • جهت سهولت در فرایند کار امکان ثبت نام الکترونیکی وجود دارد.
  • برای عقد قرارداد حضور پدر گرامی الزامی می باشد.
 7. تبصره: در صورتی که حضور پدر میسر نباشدموکل پدر با در دست داشتن وکالتنامه محضری (متن وکالتنامه در سایت شرکت موجود می باشد) امکان انعقاد قرارداد را خواهد داشت.
شماره تماس شرکت فناوری بن یاخته های رویان:
 • 021-27635000    خط ویژه
 • www.rsct.ir