دات نت نیوک

مدارک لازم

بانک نام بانک شماره حساب به نام
بانک ملت
ملت

84/12253549

شرکت فناوری بن یاخته های رویان
بانک پارسیان
پارسیان

۰۲۰۱۳۶۷۰۱۶۰۰۳

شرکت فناوری بن یاخته های رویان نام شعبه بنی هاشم
 1. کپی کارت ملی زوجین
 2. خونگیری از مادر به منظور انجام آزمایشات ذیل، یک هفته قبل از زایمان تا زمان زایمان با هماهنگی بانک خون بندناف رویان انجام می شود.

2-1  آزمایشات زیر بر روی نمونه مادر توسط بانک خون بندناف رویان انجام می شود.

 • RPR
 • HBS Ab
 • HBS Ag
 • (HCV Ab (Total
 • (HBC Ab (Total
 • (HIV(I/II
 • (CMV (IgM
 • (CMV (IgG
 • (HTLV (I/II
 • در خصوص موارد HIV,HTLV نوع یک و نوع دو در نسخه آزمایش مادر توسط پزشک ذکر شود.
 • نام مادر در برگه آزمایش باید با نام ثبت شده در شناسنامه منطبق باشد، در غیر این صورت وجود هر گونه مغابرت، واحد پذیرش از قبول جواب آزمایش و عقد قرار داد خودداری می نماید.

3. ارائه فیش پرداختی به یکی از شماره حساب های ذیل یا فیش پرداختی از طریق دستگاه POS مستقر در محل عقد قرارداد

 توجه : در صورت ثبت نام الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی نیاز به ارائه فیش نمی باشد.

4. ارئه شماره حساب بانکی (ترجیحا بانک ملت جهت عودت هزینه در صورت فسخ قرارداد)

به موارد ذیل توجه شود:

 • جهت سهولت در فرایند کار امکان ثبت نام الکترونیکی وجود دارد.
 • برای عقد قرارداد حضور پدر گرامی الزامی می باشد.
 • در صورتیکه در مشاوره پزشکی نیاز به انجام آزمایش تکمیلی باشد، این آزمایشات بایستی با مراجعه مادر به آزمایشگاه معتبر صورت گیرد.

تبصره: در صورتی که حضور پدر میسر نباشد موکل پدر با در دست داشتن وکالتنامه محضری (متن وکالتنامه در سایت شرکت موجود می باشد) امکان انعقاد قرارداد را خواهد داشت.

شماره تماس شرکت فناوری بن یاخته های رویان:
 •  27635000 - 021   خط ویژه
 • www.rsct.ir