دات نت نیوک

لیست آزمایشات مادر

پس از مطالعه موارد منع شده پرسشنامه پزشکی تکمیل شده توسط توسط کارشناسان واحد پذیرش بررسی میشود و در صورتی که که منعی برای قرارداد وجود نداشته باشد، مادر می تواند آزمایشهای زیر را مربوط به ماه نهم بارداری و پس از پایان هفته سی وششم انجام دهد. (نیازی به ناشتا بودن ندارد)

 • RPR
 • HBSAb
 • HBSAg
 • HCVAb Total
 • HBCAb Total
 • HIVI/II
 • CMVIgM
 • CMVIgG
 • HTLV I/II
 • در خصوص موارد HIV,HTLV نوع یک و نوع دو در نسخه آزمایش مادر توسط پزشک ذکر شود.
 • نام مادر در برگه آزمایش باید با نام ثبت شده در شناسنامه منطبق باشد، در غیر این صورت وجود هر گونه مغابرت، واحد پذیرش از قبول جواب آزمایش و عقد قرار داد خودداری می نماید.